Aanbod

spelenderwijs leren, Leerhulp EscampAanbod Leerhulp Escamp

Hulp bij:
• Rekenen
• Spelling, Taal in Blokjes methode
• Leren lezen
• Schrijven, handschriftverbetering
• Begrijpend lezen
• Woordenschat

Overig aanbod:
• Voorlichting aan ouders
• Invullen van arrangementen op school

Klik hier om contact op te nemen voor een gratis kennismaking en vaststelling van de hulpvraag!