Remedial Teaching

persoonlijke begeleiding - Leerhulp EscampLeerhulp voor leerproblemen en het wegwerken van achterstanden / onvoldoendes.
Tijdens de eerste les vindt er een onderzoek plaats.
Er wordt gewerkt met een handelingsplan.
Het gaat om individuele begeleiding.