Taal in Blokjes

materialen - Leerhulp Escamp

Taal in Blokjes is een spellingmethode waarbij kinderen werken met gekleurde blokjes.
Woorden worden gebouwd, gemarkeerd, gelezen en geschreven. De methode is zeer geschikt voor kinderen met (vermoedelijke) dyslexie.
Het handelende karakter van de spellinglessen motiveert kinderen sterk. .